MenuSluit menu
Jeugdbeweging
22 feb 2021

SPARK - Laat de vonk overslaan!

SPARK wil een brug slaan tussen maatschappelijk & sociaal bewogen jongeren in jeugdbewegingen en makerspaces, maakbibs en fablabs

Heel wat jongeren in jeugdbewegingen zijn sociaal en maatschappelijk geëngageerd. SPARK wil deze jongeren inspireren rond STEM. Dit doen we door STEM oplossingen te bieden voor door hen gekozen sociaal maatschappelijke problemen, binnen het kader van de 3 door VLAIO aangeduide transitieprioriteiten (digitaliseren, circulaire economie en energie & klimaat).


We betrekken hierbij de maakleerplekken en maakbibs, als booming capaciteit binnen Vlaanderen, die over de nodige expertise en infrastructuur beschikken om deze STEM-activiteiten te laten plaatsvinden. SPARK biedt ondersteuning door STEM-activiteiten en opleidingen te ontwikkelen. voor educatieve medewerkers.

Naast jeugdbewegingen, maakbibs en maakplekken, betrekken we ook bedrijven en bedrijvenorganisaties die het project actief ondersteunen. 
 

Maak kennis met onze kernpartners:

Heb je vragen of wil je samenwerken met SPARK?
Contacteer ons: veronique@brightlab.be