MenuSluit menu
water in de stad

Water in de stad

Het weer lijkt alsmaar extremer te worden: zo kampen we steeds meer met langdurige droogtes enerzijds en hevige regenval anderzijds. Vooral steden blijken gevoelig aan dit probleem.

In dit STEM-project gaan we in op het verschijnsel van 'urban flooding' of stedelijke wateroverlast. We gaan na welke de bijdrage van de intensiteit van de regenbuien is, alsook de infiltratie-eigenschappen van de bodem.

We leren hoe we deze eigenschappen kunnen meten en welke toestellen we hiervoor moeten bouwen.

Tot slot denken we na over mogelijke oplossingen bij dit probleem.

De cursus is gericht op leerlingen van de eerste graad SO.

Over de cursus

De cursus heeft een modulaire structuur. Als je met de 'flipped classroom'-didactiek wil werken, kan je de eerste twee modules ter zelfstudie overlaten aan je leerlingen en de laatste twee modules in de klas behandelen.

  • Module 1: Het probleem van urban flooding
  • Module 2: Wie meet regenval in ons land en in de wereld?
  • Module 3: Hoe meten we zelf regenval?
  • Module 4: Interpretatie

Binnen elke module worden de deelaspecten uitgelegd. Per deelaspect moet de leerling enkele opdrachten afwerken. Wanneer de leerling op 'oplossing opsturen' klikt, krijgt de leerling feedback op zijn/haar antwoorden. Als leerkracht krijg je een overzicht over de voortgang en resultaten van elke leerling, waarna je bv. kan overgaan tot een klassikale of individuele uitleg.

Ontdek ons volledige e-learningsaanbod

In de kijker

3d

3D-printing

Met het integreren van 3D-printen als didactisch hulpmiddel in je STEM-project leer je je leerlingen niet alleen conceptueel denken; je gaat ook hun creativiteit, designskills en technische vaardigheden aanscherpen.

Meer lezen
De microbit

De micro:bit

Laat je leerlingen hun programmeertalent ontdekken en ontwikkelen dankzij de micro:bit, een microcomputer waarmee je grootse ideeën realiseert!

Meer lezen
klas

STEM in het lager onderwijs

Wat betekent wetenschap, techniek en STEM voor mij, in mijn klas, met mijn leerlingen? Hoe pas ik het toe in verschillende leergebieden? Brightlab geeft tijdens deze opleiding kort en krachtig haar visie van techniek en STEM in het basisonderwijs.

Meer lezen
VR

Virtual/Augmented Reality in de klas

Is dit nu realiteit of blijft dit nog een abstract en letterlijk "virtueel" voor vele leerkrachten?  

Meer lezen