MenuSluit menu
water in de stad

Water in de stad

Het weer lijkt alsmaar extremer te worden: zo kampen we steeds meer met langdurige droogtes enerzijds en hevige regenval anderzijds. Vooral steden blijken gevoelig aan dit probleem.

In dit STEM-project gaan we in op het verschijnsel van 'urban flooding' of stedelijke wateroverlast. We gaan na welke de bijdrage van de intensiteit van de regenbuien is, alsook de infiltratie-eigenschappen van de bodem.

We leren hoe we deze eigenschappen kunnen meten en welke toestellen we hiervoor moeten bouwen.

Tot slot denken we na over mogelijke oplossingen bij dit probleem.

De cursus is gericht op leerlingen van de eerste graad SO.

Over de cursus

De cursus heeft een modulaire structuur. Als je met de 'flipped classroom'-didactiek wil werken, kan je de eerste twee modules ter zelfstudie overlaten aan je leerlingen en de laatste twee modules in de klas behandelen.

  • Module 1: Het probleem van urban flooding
  • Module 2: Wie meet regenval in ons land en in de wereld?
  • Module 3: Hoe meten we zelf regenval?
  • Module 4: Interpretatie

Binnen elke module worden de deelaspecten uitgelegd. Per deelaspect moet de leerling enkele opdrachten afwerken. Wanneer de leerling op 'oplossing opsturen' klikt, krijgt de leerling feedback op zijn/haar antwoorden. Als leerkracht krijg je een overzicht over de voortgang en resultaten van elke leerling, waarna je bv. kan overgaan tot een klassikale of individuele uitleg.

Ontdek ons volledige e-learningsaanbod

In de kijker

Planten

Groene Vingers

Met het thema 'Groene Vingers' laat je kinderen experimenteren met STEM-activiteiten over de plantenwereld. De experimenten zijn telkens ervaringsgericht, op een wetenschappelijk correcte manier opgebouwd, en in modules verdeeld rond de basisbehoeftes, de superkrachten, de geologie en de chemie van de plant.

Meer lezen
De microbit

De micro:bit

Laat je leerlingen hun programmeertalent ontdekken en ontwikkelen dankzij de micro:bit, een microcomputer waarmee je grootse ideeën realiseert!

Meer lezen
Edubox AI

EDUbox Artificiële Intelligentie

Artificiële Intelligentie is stevig ingebed in ons leven. We kennen al talloze AI-toepassingen en gebruiken ze elke dag. Dit geldt ook voor de leefwereld van kinderen. En toch bestaan er nog heel wat misvattingen over deze nieuwe technologie, zoals doembeelden waarin de mens tegenover machines staat. De EDUbox Artificiële Intelligentie wil deze misconcepties de wereld uit helpen en tegelijkertijd deze nieuwe technologie op een duidelijke, wetenschappelijk correcte manier uitleggen.

Meer lezen
VR

Virtual/Augmented Reality in de klas

Is dit nu realiteit of blijft dit nog een abstract en letterlijk "virtueel" voor vele leerkrachten?  

Meer lezen