MenuSluit menu
PlanetWatch

Hoe sensibiliseer je je leerlingen voor de kwaliteit van de lucht? PlanetWatch doet het via een wetenschappelijk experiment, met bio-indicatoren op bladeren van de Es en Esdoorn voor de aanwezigheid van vervuilende stoffen in hun leefmilieu. 

Via deze E-learning module leer je meer over: 

  • het determineren van bomen;
  • veldwerk;
  • culturen van micro-organismen opkweken in het lab;
  • gegevens online registreren;
  • een phonoscoop technisch realiseren.

PlanetWatch wordt aangeboden op het digitaal e-learningsplatform van Brightlab dat projecten, modulair, in een ‘blended-learning’ formaat aanbiedt. 

De cursus is gerircht op leerlingen van de eerste en tweede graad SO. 

Inleiding

We stellen ons de vraag wanneer een stof beschouwd wordt als een luchtpolluent en op welke manier we dit kunnen meten. We blijven stilstaan bij de betekenis van de term bio-indicator en we vergelijken de voor- en nadelen om deze biologische meetmethode te gebruiken vergeleken met fysische of chemische sensoren.

Probleemstelling

We gaan in op het probleem van het ontstaan van verzurende luchtpolluenten en hun impact op de omgeving. We plaatsen verzuring ook in een historisch perspectief. Tot slot geven we een overzicht van het experiment dat de rode draad vormt van het van het PlanetWatch-project. We maken gebruik van roze bladgisten op loofboombladeren als bio-indicator voor de luchtkwaliteit m.b.t. het probleem van verzuring.

Veldwerk

Om het roze-bladgist-experiment uit te voeren, hebben we het correcte bladmateriaal nodig uit het gebied waarvan we de luchtkwaliteit willen bepalen.
We bereiden ons voor op de eerste grote praktische stap: het veldwerk. We leren bomen determineren om Essen en Esdoorns te kunnen herkennen op het veld. 
Om de resultaten van het experiment online te kunnen invoeren op de Planetwatch-kaart leren we met een GPS werken.
We staan stil bij de keuze van de onderzoeksvraag en de bepaling van het studiegebied/de studiegebieden.
We verzamelen bladmonsters in het laatste onderdeel van deze module.

Labowerk

De bio-indicator in dit experiment is een micro-organisme dat groeit op het verzamelde bladmateriaal uit het studiegebied. We maken kennis met biologische aspecten van dit micro-organisme, een bepaalde gistsoort. Nadien leren we hoe we ze in de juiste en hygiënische omstandigheden kunnen opkweken in het (school)lab.

Analyse van de luchtkwaliteit

Vervolgens leren we hoe de metingen uit te voeren. Het is het aantal gistkolonies dat ons een indicatie zal geven voor de luchtkwaliteit. Om deze te kunnen tellen maken we gebruik maken van een binoculair.

Interpretatie van de resultaten

De scholen die deelnemen aan PlanetWatch delen hun op een gemeenschappelijke kaart.
We leggen uit hoe de resultaten online kunnen gezet worden. Om het experiment af te ronden, staan we stil bij de bekomen resultaten en vergelijken we onze resultaten - op basis van bio-indicatoren - met de resultaten van metingen op basis van sensoren uit andere projecten.

Ontdek ons volledige e-learningaanbod

In de kijker

Planten

Groene Vingers

Met het thema 'Groene Vingers' laat je kinderen experimenteren met STEM-activiteiten over de plantenwereld. De experimenten zijn telkens ervaringsgericht, op een wetenschappelijk correcte manier opgebouwd, en in modules verdeeld rond de basisbehoeftes, de superkrachten, de geologie en de chemie van de plant.

Meer lezen
De microbit

De micro:bit

Laat je leerlingen hun programmeertalent ontdekken en ontwikkelen dankzij de micro:bit, een microcomputer waarmee je grootse ideeën realiseert!

Meer lezen
Edubox AI

EDUbox Artificiële Intelligentie

Artificiële Intelligentie is stevig ingebed in ons leven. We kennen al talloze AI-toepassingen en gebruiken ze elke dag. Dit geldt ook voor de leefwereld van kinderen. En toch bestaan er nog heel wat misvattingen over deze nieuwe technologie, zoals doembeelden waarin de mens tegenover machines staat. De EDUbox Artificiële Intelligentie wil deze misconcepties de wereld uit helpen en tegelijkertijd deze nieuwe technologie op een duidelijke, wetenschappelijk correcte manier uitleggen.

Meer lezen
VR

Virtual/Augmented Reality in de klas

Is dit nu realiteit of blijft dit nog een abstract en letterlijk "virtueel" voor vele leerkrachten?  

Meer lezen