MenuSluit menu

Group 23Created with Sketch.E-classroom

Pc

'E-classroom' is het digitaal platform van Brightlab dat projecten modulair en in een ‘blended-learning’-formaat aanbiedt. 

Deze vorm van didactiek combineert zelfstandig online leren met een klassikaal doe- en leerproces voor leerkrachten en leerlingen. Brightlab schuift hierbij het model van de ‘flipped’ of omgekeerde classroom naar voor, waarbij de leerlingen eerst door zelfstudie in de E-classroom contactmomenten voorbereiden en de leerkracht daarna in de klas op de toepassing en diepere verwerking van de leerstof ingaat. 

Wil je als leerkracht op vlak van didactiek ondersteuning maar ook praktisch ondersteuning om digitale STEM-projecten te gebruiken in de klassituatie? Ontdek dan onze online opleiding E-learning & STEM. 
 

Aanbod en inschrijven:

Waarom deze methode kiezen en aan de slag gaan met blended learning?

 • Er is meer interactie tussen leerlingen.
 • Er is meer interactie tussen leerlingen en hun ouders, indien ze de jongeren bijstaan bij het leren.
 • Er zijn meer mogelijkheden om de leerstof in de praktijk aan te brengen.
 • Het is motiverend voor leerlingen.
 • Studeren kan op eigen tempo.
 • Het is de ideale manier om groeps- en projectwerk te organiseren.
 • Ingaan op individuele vragen van leerlingen is eenvoudig.
 • Het studiemateriaal is continu beschikbaar.
 • De leerkracht heeft een beter zicht op het leerproces en progressie van de leerlingen.

Blended learning is een ideale tool om te werken aan volgende doelstellingen:

 • Leerkrachten kunnen zich levenslang bijscholen op een gebruiksvriendelijke en flexibele manier, zonder verplaatsing en op elk tijdstip.
 • De leerling verwerkt de leerstof op eigen tempo.
 • Er wordt een grotere community van leerkrachten en leerlingen gevormd die actief met een project bezig zijn en hun resultaten en ervaringen kunnen delen.
 • Het geeft de mogelijkheid om klassikaal en/of individueel aan citizen-scienceprojecten mee te werken.
 • Het didactisch materiaal blijft up-to-date.

Meer info over de online opleiding rond e-learning: 

Zoals het sluiten van de scholen door COVID19 en het concept van pre-teaching heeft aangetoond, wordt e-learning en blended learning steeds relevanter in het huidige educatieve landschap.


Deze opleiding wil je als leerkracht op vlak van didactiek maar ook praktisch ondersteunen om digitale STEM projecten te gebruiken in de klassituatie. We illustreren onze didactische aanpak aan de hand van praktische voorbeelden en projecten uit onze Brightlab E-classroom.
 

In het eerste deel van de opleiding (de didactiek) gaan we aan de hand van praktijkvoorbeelden illustreren hoe e-learningsprojecten een grote rol spelen voor een geïntegreerd STEM onderwijs. Ook gepersonaliseerd leren en bijdragen tot de 21ste eeuwse vaardigheden komen aan bod.


In het tweede praktische deel van de opleiding putten we niet alleen uit het Brightlab e-learningsaanbod, maar gaan we ook praktisch bekijken hoe best een elearningsproject wordt ingepland en wat de mogelijke valkuilen zijn.